کاردار سفارت فرانسه به وزارت امور خارجه احضار شد


وزارت امور خارجه اعلام کرد که روز گذشته در غیاب سفیر کشور، رئیس اداره دوم اروپای غربی از سوی کاردار سفارت فرانسه به وزارت امور خارجه احضار شد.

کاردار سفارت فرانسه به وزارت امور خارجه احضار شد

وزارت امور خارجه اعلام کرد که روز گذشته در غیاب سفیر کشور، رئیس اداره دوم اروپای غربی از سوی کاردار سفارت فرانسه به وزارت امور خارجه احضار شد.

وزارت امور خارجه اعلام کرد: در واکنش به اظهارات مداخله جویانه وزارت امور خارجه فرانسه، مشارکت سه مشاور دولت فرانسه در اعتراضات پاریس و اقدام مضحک کاردار شارلی ابدو. سفارت فرانسه در غیاب سفیر این کشور نزد رئیس اداره. دوم، اروپای غربی به وزارت امور خارجه احضار شد.

در این دیدار تاکید شد: جمهوری اسلامی ایران دخالت وزارت امور خارجه فرانسه و برخی مقامات فرانسوی در امور داخلی ایران با استفاده از تعابیر نادرست را رد و قویا محکوم می کند.

به کاردار گفته شد که بیانیه وزارت خارجه فرانسه در صدد پاکسازی آشوبگرانی است که هدف دیگری جز تخریب اموال عمومی و جان و مال مردم ندارند.

رئیس اداره دوم اروپای غربی گفت: مقامات فرانسه بازی دوگانه ای را دنبال می کنند زیرا از یک سو میزبان گروه هایی هستند که در سال های اخیر در ناآرامی های اخیر ایران دخالت مستقیم داشته اند و از سوی دیگر محکوم می کنند. نیروی انتظامی ایران برای برخورد با این آشوبگران.

نماینده کشورمان خاطرنشان کرد: شاید مقامات فرانسوی نحوه مبارزه نیروهای پلیس این کشور با جلیقه زردها را که نظم و امنیت را در این کشور برهم زدند را فراموش کرده اند.

رئیس اداره دوم اروپای غربی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به بخشی از اظهارات طرف فرانسوی مبنی بر اینکه این کشور، اتحادیه اروپا و سایر شرکا در واکنش به تحولات اخیر همه گزینه های ممکن را بررسی خواهند کرد. وی خاطرنشان کرد: استقرار جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی دخالت در امور داخلی خود را برنمی‌تابد و اقدامات به‌موقع و مقتضی از جمله نظارت دقیق بر مواضع و تحرکات بیگانگان را در دستور کار خواهد داشت.

منبع: ایسنا