چگونه می توان میزان متابولیسم پایه خود را در حالت کم تحرک اما سخت در کار محاسبه کرد؟ : رژیم غذایی


به نظر می رسد همه این ماشین حساب های استاندارد BMR تصور می کنند که شما یا کاملاً بی تحرک و فراغت دارید یا کار و ورزش فعال انجام می دهید.

این چقدر دقیق است؟

شخصی مثل من که روزانه حدود 1.5 ساعت سخت تمرین می کند ، اما تقریباً بی تحرک است.

دیدگاهتان را بنویسید