چگونه حقایق تغذیه را محاسبه می کنید؟ : رژیم غذایی


آنچه روی برچسب ها می بینید برگرفته از اطلاعاتی است که سازنده از قبل در مورد مواد تشکیل دهنده می داند. Mars Inc در حال حاضر پروتئین / کربوهیدرات / چربی را در اونس بادام زمینی یا اونس شکلات شیری می شناسد. آنها فقط برای دریافت حقایق تغذیه خود بر اساس میزان پذیرش خود ، حساب می کنند.

اگر غذای کاملاً جدیدی دارید که می خواهید درباره پروتئین ها / چربی ها / کربوهیدرات ها بدانید ، به یک شیمیدان نیاز دارید. ما از تکنیک های مختلف برای اندازه گیری مواد مغذی مختلف استفاده می کنیم. برای تعیین میزان نیتروژن و در نتیجه محتوای پروتئین می توانید از طیف سنجی استفاده کنید. برای تعیین میزان چربی می توانید از کروماتوگرافی استفاده کنید. برای تعیین کل کالری ، می توانید تمام کارها را در داخل خانه بسوزانید.

شیمی یک رشته است که شامل تمام پاسخ هایی است که به دنبال آن هستید.

دیدگاهتان را بنویسید