چه ماده ای در نان از شل شدن مدفوع جلوگیری می کند؟همیشه به ما گفته می شود که نان تست برای ساختن مدفوع مایع خوب است ، اما من تعجب می کنم که آیا کسی می داند چرا / کدام ماده موجود در آن این کار را انجام می دهد؟

ارسال شده توسط / u / ShivVGC
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید