چه زمانی مکمل های کلسیم بر شیر ترجیح داده می شوند؟ : رژیم غذایی


مقدار توصیه شده کلسیم روزانه 1300 میلی گرم است. در صورت نیاز به افزایش مصرف کلسیم ، بنظر می رسد که نوشیدن 3 لیوان شیر در روز بهتر از مکمل ها باشد (یک لیوان 30 درصد نیاز روزانه شما را شامل می شود). مکمل ها کلسیفیکاسیون شریانی را افزایش می دهند. گذشته از ناراحتی گوارشی برای برخی ، آیا شرایطی وجود دارد که مکمل ها برای آنها بهتر باشد؟

دیدگاهتان را بنویسید