چقدر بلغور جو دوسر زیاد است؟ : رژیم غذایی


من گرانول خودم را درست می کنم و از موسلی ، فرنی و غیره خوشم می آید ، بنابراین اغلب در روز بیشتر بشقاب غذای حاوی جو دوسر می خورم. به جای شیر ، من از شیر جو استفاده می کنم که با جو دوسر هم مخلوط شده است. من شروع به تعجب کردم ، در چه مرحله ای مصرف زیاد جو دوسر می تواند مضر شود؟

دیدگاهتان را بنویسید