چرا مربیان بدنسازی اغلب کوهی از برنج قهوه ای و مرغ می خورند؟ : رژیم غذایی


من قطعاً در یک قطار دلال محبت تمام قطار بودم. اما هرچه بیشتر در این طبقه می خوانم ، بدیهی است که این کالری ها در خارج از منزل هستند و تا زمانی که پروتئین ماکرو را دریافت نکنید ، اگر اهمیت داشته باشد ، ثانویه هستند.

من فقط تعجب می کنم که چرا همه این مربیان تناسب اندام برای زمان های بزرگ کالری خود را از غذای کمتر تمیز و با طعم خوب دریافت نمی کنند ، که در هر صورت کالری بیشتری دارد.

مانند ، چرا آنها به جای کوههای برنج و مرغ ، فقط 2 مک بزرگ و یک پروتئین شیک ندارند؟

دیدگاهتان را بنویسید