چرا غذاهای فرآوری شده بد هستند؟ : رژیم غذایی


ابتدا ، باید بپرسم غذای فرآوری شده چیست ، با توجه به اینکه https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/processed-foods/ می گوید که برش ، انجماد ، ذخیره سازی و حتی تمیز کردن غذا به این معنی است که فرآوری می شود. بنابراین ، در زمینه اینکه چه غذایی بد است ، پردازش تا جایی که غذا بد است به چه معناست؟

علاوه بر این ، وقتی به برچسب حقایق تغذیه نگاه می کنید ، غذاهای فرآوری شده ممکن است مقدار زیادی سدیم داشته باشند ، اما برخی دیگر ممکن است به اندازه سدیم نداشته باشند اما مقدار زیادی قند داشته باشند. آیا غذای فرآوری شده فقط غذایی با مواد مغذی اضافی است؟

آیا به این دلیل است که غذاهای فرآوری شده حتی در برچسب حقایق تغذیه بد هستند ، یا این دلیل جداگانه ای است؟

دیدگاهتان را بنویسید