چرا درشت مغذی ها برای یک مورد بسیار بسته به جایی که شما نگاه می کنید بسیار متفاوت است؟ : رژیم غذایی


به عنوان مثال ، با استفاده از نتایج برتر هنگام نوشتن “کربوهیدرات ها از آجیل برزیل” ، 12.27 گرم در هر 100 گرم در www.fatsecret.co.za ، 4.5 گرم در 100 گرم در www.foodnutritiontable.com و بسته من آجیل برزیلی با 3.1 دریافت کردم. گرم در 100 گرم

من همین مشکل را با سایر ماکروها برای بسیاری از موارد دیگر پیدا کردم. چرا چنین است و به کدام منبع باید بیشتر اعتماد کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید