چرا بسته های آب سوز کردن خودرو در ۹۹/۹ سهم مواقع کلاه برداری است؟ :: وان کاردر سالهای قبلی بسته‌های مخصوص به آب سوز کردن خودرو در سرتاسر جهان همراه خود کدی موسوم به HHO به کالا رسیده‌است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ما نیز اجتناب کرده اند این قاعده مستثنی نیست. هر اجتناب کرده اند چندگاهی شخص خاص هر دو شرکتی مدعی مونتاژ وسیله‌ای شده کدام ممکن است همراه خود نصب آن خودروی خواهید کرد آب سوز تبدیل می شود. در شکسته نشده قصد داریم امتحان کنید این ادعاها داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینیم کدام ممکن است خواه یا نه عملا این دشواری امکان پذیر است هر دو خیر؟


 


 

کیت آبسوز ایرانی خودرو


 


 


گفتنی است کدام ممکن است در سال ۱۳۹۸ نیز همراه خود ملاحظه به موج خبری در خصوص این ساختار٬ در قالب مقاله‌ای به اندازه آموزشی این موضوع پرداخته بودیم٬‌ با این حال حالا همراه خود ملاحظه به کالا بسته‌های آب سوز همراه خود قیمتی در حدود ۸ میلیون تومانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست یابی به شواهدی اخیر٬‌ بر آن شدیم کدام ممکن است همراه خود نگاهی از محسوس‌تر موضوع خودروهای آب سوز را بازرسی نماییم!


 


 

خودرو آب سوز


 این بسته‌ها به هیچ عنوان اختراع اخیر هر دو خوب اختراع ایرانی نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در درجه جهانی عموما همراه خود عنوان «HHO generator» شناخته می‌شوند. به معنای واقعی کلمه هستند اجتناب کرده اند خوب الکترولیز برای جدا کردن آب (H2O) به مولکول‌های اساس شخصی یعنی ۲ هیدروژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱ اکسیژن استفاده می‌کنند.


این روش توسط خودم قابلیت کشف کردن ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد مجبور هستید به همان اندازه همچنان اجتناب کرده اند گاز بی نظیر موتور سیکلت بیشترین استفاده را ببرید. چون آن است احتمالا می‌دانید٬‌ خیلی شبیه چنین کیتی اخیرا در ایران نیز راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب می‌شود کدام ممکن است علیرغم فروش اولین «خودرو آبسوز» همچنان به استفاده اجتناب کرده اند بنزین نیازمند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند شناخته شده به عنوان تقویت می کند برای کاهش بلعیدن گاز راه اندازی شد تبدیل می شود٬‌ هرچند {در این} زمینه نیز اثربخشی اجباری را ندارد!

شماتیک کاری سیستم HHO


 چرا بسته آب سوز کار نمی‌تنبل؟


سیستم الکترولیز فعلی {در این} بسته‌ها کدام ممکن است نیروی شخصی را اجتناب کرده اند طریق دینام خودرو (همراه خود بازدهی فوق العاده زیرین تامین می‌تنبل)٬ همراه خود ساخت خوب نوع سوخت اسپرسو‌ای رنگ کدام ممکن است اجتناب کرده اند هیدروژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکسیژن بدست می‌آید، آن را به داخل محفظه گاز اضافه می‌تنبل به همان اندازه موتور سیکلت خودرو جدا از گاز بی نظیر هیدروژن نیز بسوزاند٬ بعضی از اینها سوخت معمولا در صنعت جوشکاری کاربرد دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی تواند} شناخته شده به عنوان گاز اثربخشی داشته باشد٬‌ با این حال وجود این سوخت برای قانع کردن مصرف کننده این بسته‌ها کدام ممکن است ادعا به ماجرای آبسوز شدن خودرو شخصی را ادراک کنند٬‌ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.


 

کیت خودرو آب سوز کلاه برداری


 


 


این بسته‌ها معمولاً اجتناب کرده اند سلول‌های خشک برای امتحان کردن این استفاده می‌کنند. این سلول‌ها در عملکرد قطب سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب کشیدن برای انرژی الکتریکی گرفته شده اجتناب کرده اند دینام خودرو حرکت می‌کنند. با توجه به بازدهی دینام٬‌ باید ذکر شد کدام ممکن است تامین انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند دینام عملا به معنای افزایش بلعیدن گاز خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار به سیستم انرژی الکتریکی رسانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکترولیز کردن آب همراه خود این سبک {به خودی خود} بازدهی عقب کشیدن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان گاز مصرفی٬‌ به هیچ عنوان همراه خود هیدروژن ساخت شده٬‌ جبران نمی‌شود!


 

خودرو ابسوز


 


 


اجتناب کرده اند تذکر الکتروشیمیایی، هیدروکسید پتاسیم (KOH) همراه خود افزایش رسانایی {الکتریکی} آب موجب سوئیچ ساده‌تر جریان میان صفحات فلزی می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند یخ‌زدگی آب داخل مخزن در سرما جلوگیری به حرکت می‌آورد. سوخت ساخت شده کدام ممکن است معمولا کمیت ناچیزی هم دارد٬ توسط خلا موتور سیکلت به منیفولد درگاه کشیده می‌شود٬‌ به همان اندازه به به نظر می رسد در موتور سیکلت خودرو بلعیدن شود.


هر چند تمامی این چیزها اجتناب کرده اند تذکر تئوری قابل انجام است، با این حال خواستن به قدرت متعدد زیادی برای این انجام استراتژی موجود است.


به طور مثال در یک واحد تجزیه و تحلیل صورت گرفته توسط دانشکده اسکندریه مصر توانستند سیستمی برای ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق «اکسی هیدروژن» به داخل محفظه منیفولد تحمیل کنند٬‌ با این حال سرانجام این آزمایش برای خوب خودرو روزمره قابل استفاده نبود.


 

خودرو ابسوز


 


 


هر چند در همین تجزیه و تحلیل به دلیل برای استفاده اجتناب کرده اند از کیت مقیاس گیری آماتوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت در حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس خوب وسط تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد نمایندگی‌های خودروسازی، نمی‌توان اعداد ادعا شده توسط آن را تایید کرد.


عظیم‌ترین ضرر سیستم‌های آب سوز کردن خودرو درمورد به مبانی ترمودینامیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان قدرت می خواست برای انجام چنین استراتژی شیمیایی پیچیده است.


قوانین اول ترمودینامیک کدام ممکن است به آن است دستور بقا قدرت نیز می‌گویند. عنوان می‌تنبل کدام ممکن است قدرت ۹ خلق می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ اجتناب کرده اند بین می‌رود. اما علاوه بر این اجتناب کرده اند صورتی به صورت تولید دیگری تغییر می‌شود.


در قوانین دوم ترمودینامیک نیز دقیق می‌شود کدام ممکن است تمامی فرآیندها تنها در یک واحد جهت امکان پذیر است.

موتور هیدروژنی تویوتا یاریس


 

در موتورهای هیدروژن سوز تحقیقاتی اجتناب کرده اند خوب مخزن ویژه حمل هیدروژن استفاده تبدیل می شود٬ چرا کدام ممکن است الکترولیز کردن آب همراه خود استفاده اجتناب کرده اند انرژی الکتریکی خودرو اجتناب کرده اند تذکر ترمودینامیکی همراه خود بازدهی عقب کشیدن در کنار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توان قدرت بلعیدن شده برای الکترولیز را همراه خود سوزاندن هیدروژن جبران کرد.


براین مقدمه سیستم‌هایی مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند هیدروژن در خودروهای احتراق خانه راه اندازی شد شده‌اند٬‌ با این حال تمامی این روش‌ها مجهز به ۱ مخزن به صورت جداگانه ذخیره ساز هیدروژن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به هزینه مجدد هیدروژن دارند کدام ممکن است تامین هیدروژن خالص از نزدیک پرهزینه است، با این حال در بسته های اصطلاحا آبسوز چنین موردی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد نصب قطعاتی در راستای تغییر آب خالص (آب مقطر) به هیدروژن هستیم کدام ممکن است بعد از همه اثربخشی نمایشی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حرکت تغییری در کار کردن سازنده موتور سیکلت تحمیل نمی‌کنند.


خوب کارشناس مهندسی شیمی٬‌ در اتصال همراه خود سیستم شیمیایی بسته‌های خودرو آبسوز می‌گوید٬‌ «به طور معمول هیدروژن یکی اجتناب کرده اند مخلوط کردن پذیرترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی‌ترین اجزا در جدول شیمیایی است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رها سازی هیدروژن خالص در منیفولد درگاه خودرو نمی‌تواند اثربخشی موثری بر کارکرد موتور سیکلت داشته باشد٬‌ چرا کدام ممکن است هیدروژن در گذشته اجتناب کرده اند حضور در محفظه احتراق٬‌ قطعا همراه خود هوای درگاه موتور سیکلت مخلوط کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملا بار تولید دیگری تغییر به رطوبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخار آب می‌شود.»

خودرو آبسوز کلاهبرداری


 

الگوی خیلی شبیه اجتناب کرده اند بسته آبسوزی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان خوب اختراع ایرانی مطرح تبدیل می شود به سادگی در وب قابل کسب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس بازرسی های بسیاری به هیچ عنوان اثربخشی مفیدی ندارد.


مهندس مائده باقری {در این} اتصال می‌افزاید:‌ «شاید از جمله اکسیژن خالص به محفظه احتراق به شما فرصت دهد٬‌ انفجار مقاوم تری را پدید آورد ولی از جمله هیدروژن به هوای درگاه به موتور سیکلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن نیز افزودن بنزین‌٬‌ ۹ تنها اثربخشی موثری ندارد اما علاوه بر این می‌تواند موتور سیکلت را نیز اجتناب کرده اند ترتیب خارج تنبل.»


محمد داوری٬‌ تولید دیگری کارشناس ارشد شیمی در اتصال همراه خود سیستم کارکرد بسته‌های آبسوز به دیجیاتو می‌گوید:‌ به طور معمول اگر قرار به استفاده اجتناب کرده اند هیدروژن باشد٬‌ باید خوب سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدار مجزا برای هیدروژن تعبیه شود.»


 

کیت خودرو آب سوز کلاه برداری


 


 


مهندس بهنام جلیلی٬‌ کارشناس مکانیک خودرو در سوال دیجیاتو در اتصال همراه خود مجازات ها استفاده اجتناب کرده اند بسته‌های آبسوز همراه خود این سبک در خودروهای خانه می‌گوید:‌ «چنین کاری عملا همراه خود از جمله آب به بنزین تفاوتی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار اجتناب کرده اند فشار با کیفیت صنعتی به سیستم دینام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدار برقی خودرو٬‌ در آینده به پوسیدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنگ زدگی اجزای خانه موتور سیکلت منجر می‌شود. علاوه بر این افزایش بلعیدن گاز ناشی اجتناب کرده اند کارکرد ابدی دینام را انتخاب کنید و انتخاب کنید برهم مصرف کردن ترتیب موتور سیکلت نیز اجتناب کرده اند جمله تولید دیگری مجازات ها نصب چنین بسته‌هایی است کدام ممکن است عملا فرم اجتناب کرده اند کلاه برداری محسوب می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در میان} مشاوران فنی انصافاً مردود اند.»