پیمانکار اتوبان مشگین – اهر کجاست؟


پیمانکار بعد از کلنگ زنی اتوبان مشگین – اهر همه دستگاه ها را جمع جمع کرد و رفت.

پیمانکار اتوبان مشگین - اهر  کجاست؟

#ارسالی_مخاطبین

چند روز پیش نماینده محترم مشگین شهر شروع بزرگراه اهر مشگین را بدون حضور مسئولین استانی کلنگ زنی کرد همین روز پیمانکار ماشین آلات خود را بارگیری کردند و رفتند جاده گردشگری موئیل هم بدون صاحب رها شده هیچ کس به فکرش نیست قابل رانندگی نیست.