پیش سوراخ بینی آب و هوای محلی روز جمعه


پیش سوراخ بینی هوای جمعه بر مقدمه گزارش هواشناسی

پیش بینی آب و هوا روز جمعه


بر مقدمه نقشه های هواشناسی اجتناب کرده اند در این زمان (پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه) همراه خود تأثیر می گذارد پرفشار به درجه پایین در قلمرو همزمان همراه خود وزش بادهای شرقی (به طور قابل توجهی در مناطق شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوار شرقی استان) دمای هوا در قلمرو مقیاس را کاهش می دهد. تحریم نسبتاً کم {خواهد بود}.
فردا (جمعه ۲۶ فروردین) آسمانی آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرماخوردگی در درجه شهرستان خواهیم داشت.

بعد از همه در بعدازظهر در غرب استان گاهی وزش باد خوب و دنج همراه خود عجله پیش سوراخ بینی تبدیل می شود، شرایط بومی در ساعات عصر انبساط ابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی مناطق رگبار ظریف نیز محتمل است.
اجتناب کرده اند اواخر وقت فردا همراه خود آسانسور سامانه پرفشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد آسمان شهرستان گام به گام ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمای هوا کاهش محسوسی ممکن است داشته باشد. شنبه هفته بلند مدت ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مه آلود در کنار همراه خود هوای خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی مناطق بارش خفیف باران پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

لذا همراه خود ملاحظه به تداوم هوای نسبتاً خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش محسوس دما به طور قابل توجهی در بامداد شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکشنبه هفته بلند مدت (در نواحی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی استان همراه خود حداقل دمای صفر به همان اندازه عقب کشیدن ۲ سطح سانتی گراد)، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفدار های باغبانی (نارنجی هشدار دهنده) مورد تاکید قرار گرفت Agrometeorology نارنجی – شماره یک).

اجتناب کرده اند حوالی ظهر یکشنبه آسمان شهرستان گام به گام کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند روز دوشنبه همراه خود وزش باد دمای هوای شهرستان افزایش محسوسی ممکن است داشته باشد.

تأمین: اداره کل هواشناسی استانداری اردبیل


هوا