پیش بینی بارندگی چند روزه در کشور


پژوهشکده مدیریت آب وزارت نیرو در تازه ترین پیش بینی خود اعلام کرد: حوزه های آبخیز جنوب شرق در هفته جاری بارندگی و حوزه های آبخیز غرب و شمال هفته آینده شاهد بارش باران خواهند بود.

به گزارش خبر تایمز، بر اساس آخرین گزارش پژوهشکده آب، برای هفته جاری در مناطق جنوب شرق کشور به ویژه استان کرمان بارش باران پیش بینی می شود. همچنین با توجه به پیش بینی بارندگی در هفته آینده، بارش در مناطق غربی و شمالی پیش بینی می شود.

حوضه فلات مرکزی با حداکثر ۲۸.۲ میلی متر و میانگین ۵ دهم میلی متر در هفته جاری بیشترین بارندگی را در بین حوضه های کشور دارد. دومین مکان پرباران این هفته مربوط به حوزه خلیج فارس و دریای عمان با حداکثر بارندگی ۲۴.۲ میلی متر و میانگین دامنه ۷ دهم میلی متر است.

پس از آن حوضه دریاچه ارومیه حداکثر ۹.۶ میلی متر و دامنه متوسط ​​۱.۱ میلی متر بارندگی را تجربه خواهد کرد. در این هفته حوضه آبریز مرز شرقی حداکثر ۶.۹ میلی متر بارندگی و دامنه بارندگی ۱/۱۰ میلی متر را ثبت کرد. حوضه دریای خزر دارای حداکثر بارندگی ۴.۴ میلی متر با دامنه متوسط ​​۲ دهم میلی متر است.

حوضه قره قم در هفته جاری با میانگین بارندگی ۰ میلی متر، کمترین میزان بارندگی در حوضه ها، ۱/۱۰ میلی متر است. همچنین تا این هفته ۴ حوضه از ۳۰ حوضه سطح دو کشور بدون بارش است.

در هفته منتهی به ۲۰ آذرماه هر ۶ حوضه اصلی کشور بارندگی را تجربه خواهند کرد. بر این اساس حوضه خلیج و دریای عمان در هفته منتهی به ۲۰ آذرماه شاهد حداکثر ۱۱۹.۷ میلی متر و میانگین ۱۱.۴ میلی متر بارش خواهد بود که بیشترین میزان بارندگی در میان حوضه های کشور است. حوزه.

همچنین در هفته منتهی به ۲۰ آذر، حوضه فلات مرکزی حداکثر بارندگی ۹۱.۸ میلی متر با میانگین برد ۳.۸ میلی متر را تجربه خواهد کرد. حوضه خزر در هفته منتهی به ۲۰ آذرماه حداکثر ۴۶.۳ میلی متر و میانگین دامنه بارندگی ۹.۸ میلی متر را تجربه خواهد کرد.

حوضه دریاچه ارومیه هفته آینده حداکثر ۲۵.۱ میلی متر و میانگین ۸.۳ میلی متر بارندگی خواهد داشت. حوضه قره قم در هفته منتهی به ۲۰ آذرماه شاهد حداکثر ۱۰.۴ میلی متر و میانگین ۵.۴ میلی متر خواهد بود.

این در حالی است که حوضه مرزی شرقی در هفته منتهی به ۲۰ آذرماه شاهد حداکثر بارش ۴.۴ میلی متر با میانگین دامنه ۰.۳ میلی متر خواهد بود.

همچنین از مجموع ۳۰ حوضه درجه دو، ۲ حوضه قطرات باران نخواهند داشت.