پیشتاز سود قابل توجه پتروشیمی خارک در بین تولیدکنندگان متانول


شرکت پتروشیمی خارک در ۶ ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری ۱۵۱۹ میلیارد تومان سود خالص محقق کرد.

پیشتاز سود قابل توجه پتروشیمی خارک در بین تولیدکنندگان متانول

شرکت پتروشیمی خارک در ۶ ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری ۱۵۱۹ میلیارد تومان سود خالص محقق کرد. و این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۱ فرض بر این بود که برای کل سال ۱۴۰۱ به ۲۴۷۹ میلیارد تومان سود خالص برسد. به این ترتیب این شرکت موفق شد ۶۱ درصد از بودجه خود را در نیمه نخست امسال محقق کند.


پتروشیمی خارک برای اولین بار با پیشروی قابل توجهی در صدر تولیدکنندگان متانول قرار دارد و سالانه ۶۶۰ هزار تن از این محصول را تولید می کند.

بررسی صورت های مالی خارک نشان از اصلاحات اساسی در این شرکت و رشد تولید و فروش و کاهش هزینه های شرکت دارد.