پوشک کودک به هزینه عالی خوب و دنج طلا در سال۹۶!


 در لحظه همراه خود ۱۵۰هزار تومان چه چیزی می‌توانید بخرید؟ شاید فعلاً امکان خاصی به ذهنتان نرسد؛ همراه خود ما در شکسته نشده در کنار باشید به همان اندازه برخی اجتناب کرده اند مواردی کدام ممکن است می‌توانید همراه خود این پول بخرید را برایتان ترسیم کنیم.

پوشک بچه به قیمت یک گرم طلا در سال۹۶!

در لحظه همراه خود ۱۵۰هزار تومان چه چیزی می‌توانید بخرید؟ شاید فعلاً امکان خاصی به ذهنتان نرسد؛ همراه خود ما در شکسته نشده در کنار باشید به همان اندازه برخی اجتناب کرده اند مواردی کدام ممکن است می‌توانید همراه خود این پول بخرید را برایتان ترسیم کنیم.

همراه خود نگاهی به هزینه‌ها در بازارهای مختلف می‌بینید کدام ممکن است ۱۵۰هزار تومان، نیم کیلو گوشت قیمه گوسفندی ممتاز می‌شود! علاوه بر این همراه خود این پول می‌توانید در یک واحد رستوران استاندارد شهر، عالی عدد پیتزا بخرید؛ هر دو عالی عدد همبرگر. علاوه بر این همراه خود این رقم می‌توانید سه شانه تخم مرغ خریداری کنید.

در شکسته نشده قیمت برخی اجتناب کرده اند اقلام تولید دیگری کدام ممکن است برای گرفتن آن به ۱۵۰هزار تومان پول خواستن دارید، می‌آید.

تأمین: اقتصاد تحت وب