پودرهای پروتئینی آب پنیر حیوانی: رژیم غذایی


من زیر یک سنگ زندگی کردم و متوجه نشدم که پودرهای پروتئینی (غیر از سبزیجات) که پروتئین آب پنیر نیستند وجود دارد. آقای من به تازگی برنامه ورزشی و غذایی جدیدی را شروع کرده است و پودر پروتئین حیوانی خریداری کرده است که می گوید از پروتئین ماهی قزل آلا ، پروتئین نخود ، پروتئین برنج ، پروتئین مرغ و غیره استفاده می کند. (در صورت لزوم ، می توانم نام تجاری را در نظرات نام ببرم). آیا این نوع پودر پروتئین بهتر از پودر پروتئین آب پنیر است؟ شاید برخی از مزایا و معایب؟

دیدگاهتان را بنویسید