پنیر بولونیا و آمریکایی: رژیم غذایی


مدتی در قصابی / اغذیه فروشی در نیویورک کار کردم. همه قدیمی ترین مشتریان (70+) فقط بولونیا ، پنیر و جگر آمریکایی خریداری کردند. این موضوع بود.

من یک ساندویچ با بولونیا و پنیر با سس مایونز و خردل می خواهم … اما من هر روز آن را نمی خورم زیرا می دانم که برای من خوب نیست.

آیا این افراد مسن در نمک نگهداری می شوند؟ چه می دهد؟

دیدگاهتان را بنویسید