پروتئین برای توده بدون چربی بدن یا وزن کل بدن؟ : رژیم غذایی


من چند مورد در اینجا و آنجا مشاهده کرده ام و می خواستم س questionال را هدایت کنم ، منابع پیدا کنم و غیره.

در حال حاضر ، من حدود 290 پوند وزن دارم و سعی می کنم 65 از آن را کاهش دهم. BF٪ حدود 32 است.

من برخی را دیده ام که می گویند نیاز پروتئین من باید از وزن بدن LEAN من (تقریبا 197 کیلوگرم) و برخی دیگر از مجموع 290 ​​محاسبه شود.

بنابراین ، اگر هدف من 1.5 کیلوگرم در گرم است ، برای یک توده تمیز بدن فقط 134.3 روز در روز نیاز دارم ، اما در کل ، 197.7 است.

اون کیه؟

و اگر این مورد دوم است … چرا من به پروتئین … برای چربی بدن نیاز دارم؟

دیدگاهتان را بنویسید