پرداخت بیش از ۹ هزار و ۲۵۷ میلیارد ریال اختیار وام زوجیت در خرداد ماه امسال


بانک رفاه در خرداد ماه امسال بیش از ۹ هزار و ۲۵۷ میلیارد ریال بابت وام ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرد.

پرداخت بیش از 9 هزار و 257 میلیارد ریال اختیار وام زوجیت در خرداد ماه امسال

به گزارش خبر تایمز به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بانک رفاه کارگران در راستای تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن، در خرداد ماه سال جاری در مجموع ۶۷۷۱ فقره تسهیلات ازدواج اعطا و مبلغ جهیزیه را تامین کرد. به بیش از ۹۲۵۷ میلیارد ریال پرداخت کرد.
بر اساس این گزارش و بر اساس اطلاعات به دست آمده از سامانه ازدواج بانک مرکزی، ۲۷ هزار و ۵۸۳ متقاضی تا پایان روز یکشنبه ۱۴ تیرماه سال جاری در نوبت دریافت وام ازدواج و جهیزیه از بانک رفاه کارکاران هستند.
لازم به ذکر است بانک رفاه کارگران از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه در مجموع ۹ هزار فقره وام ازدواج و جهیزیه به مبلغ بیش از ۱۲ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است.