پخش ویدئو توسط کارشناسان بی بی سی فارسیگزارش نبض بازاریکی از کارشناسان بی بی سی فارسی در پخش زنده این شبکه در بیانیه ای صریح گفت که حجاب بهانه است و اصل نظام نشانه!

وی خاطرنشان کرد: اگر مرگ مهسا امینی اتفاق نمی افتاد، اغتشاشگران بهانه دیگری برای اغتشاش پیدا می کردند!