پتروشیمی هات فارابی


به گزارش ضربان قلب بازار، نمایندگی ارائه دهندگان دریای آلوارز اجتناب کرده اند نمایندگی پتروشیمی فارابی برای فسخ قرارداد اجاره نفتکش شکایت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی پتروشیمی فارابی علاوه بر این نیمی اجتناب کرده اند ارزش های اجرایی در ملت موظف به صنوبر آن شد. خزانه داری.

بر مقدمه تذکر مراجع قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسمیت گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری‌های مختصر‌مدت این نمایندگی در نمایندگی‌های بورسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیربورسی در سال‌های قبلی در مجموع به مبلغ خوب میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ میلیون فروخته شد. این نمایندگی قلمرو ویژه مالی تومان ماهشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویلای نوشهر به مساحت ۱۰۹۵ متر مربع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویلای نوشهر را به قطعا ارزش آن را دارد دفتری ۱.۵ میلیارد تومان توقیف کرد.

علاوه بر این در راستای رسمیت قانونی نمایندگی پتروشیمی فارابی، در اسفندماه ۹۳ اصل توقف عملیات اجرایی ملک را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تعمیر توقیف کلیه حساب های بانکی این نمایندگی اجتناب کرده اند سوی مقام قضایی صادر شد.

پتروشیمی هات فارابی