پتروشیمی غدیر شفافیت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را افزایش می دهد (ستاد مرکزی ایران)


پتروشیمی غدیر با عضویت داوطلبانه در سامانه ستاد و همزمان رینگ صادراتی ایران به شفاف‌ترین شرکت پتروشیمی کشور در زنجیره عرضه و فروش محصولات تبدیل شده است.

پتروشیمی غدیر شفافیت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را افزایش می دهد (ستاد مرکزی ایران)

به گزارش خبر تایم، پتروشیمی غدیر در اواخر دهه ۱۴۰۰ به صورت داوطلبانه به عضویت سامانه ستاد ایران درآمد و در شفاف سازی مناقصات و مزایده های خود پیشرو شد و شفافیت بیشتری را برای شرکت و مدار صادرات موجود به ارمغان آورد.

پس از گذشت بیش از ۶ ماه از عضویت داوطلبانه پتروشیمی غدیر در سامانه ستاد ایران، این شرکت پتروشیمی به یکی از شفاف ترین شرکت های صنعت در زمینه انتشار تمامی مناقصات و مزایده های خود تبدیل شده است.

یکی از شعارهای حسین صفری مدیرعامل پتروشیمی غدیر در راستای شفافیت، شفاف سازی فرآیندهایی بود که تاکنون موفق به اجرای آن شده و با حمایت از اصول حرفه ای حاکمیت شرکتی و نظارت بر سیستم های مالی خرد و تصمیمات اداری، شفافیتی را در حوزه ای ایجاد کرد که به یک صنعت تبدیل شده است.

پتروشیمی غدیر با عضویت داوطلبانه در سامانه ستاد و همزمان رینگ صادراتی ایران به شفاف‌ترین شرکت پتروشیمی کشور در زنجیره عرضه و فروش محصولات تبدیل شده است.

باید گفت که؛ سایت سامانه ستاد ایرانیان از طریق آدرس اینترنتی setadiran.ir در دسترس عموم و عرضه کنندگان کالا و خدمات است و شرکت پتروشیمی غدیر امروز ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ اولین مناقصه عمومی خود را رسماً منتشر کرد.

لینک اولین عملیات پتروشیمی غدیرا در سامانه مرکزی ایران: