پایگاه داده مواد غذایی و مواد مغذی آن؟سلام،

آیا وب سایتی می شناسید که پایگاه داده ای از غذاهای کامل و مواد مغذی آنها باشد و ترجیحاً به شما امکان می دهد غذاها را بر اساس مواد مغذی انتخاب شده لیست کنید؟ این خیلی کمک می کند ، ممنون!

ارسال شده توسط / u / empleat
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید