پاسخ سریع کی روش به سوال یک روزنامه نگار


خبرنگار یک رسانه خارجی با سوالی که سرمربی تیم ملی ایران کرد عصبانی شد.

پاسخ سریع کی روش به سوال یک روزنامه نگار

به گزارش خبر تایمز، در نشست خبری امروز سرمربی تیم ملی، اصرار و رفتار سیاسی خبرنگار انگلیسی اسکای اسپورت در طرح مسائل سیاسی با واکنش هوشمندانه کارلوس کی روش همراه شد.

در مواجهه با پاسخ کی روش علیرغم اتهام فشار به بازیکنان و کادر فنی تیم ملی برای سکوت در قبال اتفاقات اخیر ایران، این روزنامه نگار در حالی که میکروفن در سوال توهین آمیز الف از کی روش بود، به سوالات سیاسی خود اصرار کرد و سوال توهین آمیز الف از کی روش چیست؟ مربی اصلی کشوری که حقوق زنان در آن رعایت نمی شود؟

کی روش در پاسخ به این مصاحبه ها گفت: به عنوان خبرنگار یک شرکت خبری خصوصی برای این سوال چقدر حقوق می گیرید؟ خواهش می کنم به خاطر حرفی که زدم یا نکردم اعتبار نگیرید.

پس از این صحبت ها و در پایان نشست خبری کی روش به این خبرنگار گفت: به حرف های من فکر کن! کی روش در پایان کنفرانس مطبوعاتی با کنایه به یک خبرنگار انگلیسی گفت: کشورت چطور؟