و ناگهان ماکارونی، حتی سرطان‌زا شد


 کم کم در برخی کانال‌های خبری ماکارونی به عنوان یک غذای مضر معرفی می‌شود! ببینید چگونه برای توجیه گرانی، خبرسازی می‌کنند.

و ناگهان ماکارونی، حتی سرطان‌زا شد

کم کم در برخی کانال‌های خبری ماکارونی به عنوان یک غذای مضر معرفی می‌شود! ببینید چگونه برای توجیه گرانی، خبرسازی می‌کنند.

منبع: برترین ها