وی به عنوان قائم مقام بانک ملی ایران معرفی شد


مراسم افتتاحیه ابوالفضل نجارزاده به عنوان قائم مقام بانک ملی ایران با حضور مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره این بانک برگزار شد.

وی به عنوان قائم مقام بانک ملی ایران معرفی شد

محمدرضا فرزین با تاکید بر قدرت و تخصص دکتر. نجارزاده، گفت: فعالیت های بانک بسیار گسترده و متنوع است و از این رو لازم است از ظرفیت نماینده برای تسریع در امور استفاده شود.
وی افزود: برای تحقق اهداف تعیین شده باید از ظرفیت کل مدیریت و تخصص بانک استفاده کرد.
ابوالفضل نجارزاده با اشاره به پیشینه بانک ملی ایران گفت: این بانک جایگاه ویژه ای در نظام بانکی دارد و نماد بانکداری است بنابراین باید با اصلاح رویه ها و فرآیندها به جایگاه واقعی خود بازگردد.
نجارزاده از مدیران نظام بانکی بود و سمت های مختلفی در بانک مرکزی، بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی داشت.