وعده های غذایی‌های چرب رفلاکس شکم را بدتر کردن می‌تنبلبه گزارش ضربان قلب بازار، {افرادی که} دچار رفلاکس شکم هستند، باید چربی چرخ دنده غذایی مصرفی شخصی را کاهش دهند؛ چرا کدام ممکن است چربی‌ها دیر هضم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفلاکس شکم را بدتر کردن خواهند کرد.

قربانیان به رفلاکس شکم باید چرخ دنده غذایی سرخ کردنی، بسیاری از چیپس ها، نوشابه ها، پفک، لبنیات پرچرب، فلفل، پودر چیلی، مرکبات، آب نبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشیدنی‌های گازدار ویژه به ویژه آب گازدار را اجتناب کرده اند رژیم غذایی شخصی بردن کنند.

طرفدار می‌شود کدام ممکن است کمیت غذای کم به دفعات همراه خود چربی کمتر خوردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی‌ها با بیرون روغن هر دو همراه خود روغن کم خورده شوند.

خوردن برنج، سبزیجاتی مشابه بروکلی، موز، طالبی، بسیاری از ذهن‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیتون‌ها شناخته شده به عنوان متفاوت {چربی ها}، خیار، کاهو، هندوانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرفس برای قربانیان به رفلاکس شکم کارآمد {خواهد بود}.