وعده غذایی معادل استیک: رژیم غذایی


در اینجا به دنبال طعم نیستید ، اما چیزی که معادل استیک از نظر رژیم غذایی فقط با استفاده از گیاهان است ، و هیچ کاری از دست انسان بر نمی آید.

من می پرسم چون من کوروبوپیتن هستم که می تواند انرژی کمتری برای خوردن داشته باشد. این یک قانون است که در آن شما اکثریت انرژی خود را صرف زنجیره غذایی می کنید.

دیدگاهتان را بنویسید