وعده استاندار اردبیل برای پل معلق هیر


راه دسترسی به پل معلق هیر شیشه ای آسفالته است.

دامد عاملی

استاندار اردبیل در بازدید از پل معلق شیشه ای حیرا گفت: راه دسترسی به پل معلق شیشه ای حیرا به زودی ساماندهی و آسفالت می شود و اعتبارات لازم برای این امر در نظر گرفته شده است.

عاملی گفت: حمایت از مجموعه پل هیر مبنای کار برای توسعه مجتمع و ایجاد پروژه های جدید است تا سرمایه گذاران در راه اندازی سایر پروژه ها با انگیزه مضاعف عمل کنند.

وی گفت: مجموعه پل معلق هیر یکی از مجموعه های ارزشمند برای استان است و از زحمات سرمایه گذاران مجموعه و میراث فرهنگی استان و نمایندگان منطقه در این منطقه قدردانی می کنیم.

استاندار اردبیلو از تامین آب مورد نیاز مجتمع و توسعه پارکینگ و تکمیل زیرساخت های مجتمع خبر داد.

عاملی گفت: پروژه های توسعه ای نیز توسط سرمایه گذاران پل هیرا با حمایت همه جانبه سرمایه گذاران گروه در حال اجراست.

استاندار اردبیلو گفت: مجموعه پل هیر نقش اساسی در جذب گردشگر به استان داشته است و توسعه مجموعه باعث افزایش حضور گردشگران خارجی در مجموعه می شود.