وضعیت تسهیلات اعطایی در موسسه اعتباری ملل چگونه است؟


به گزارش ضربان قلب بازار، وضعیت تسهیلات اعطایی، مطالبات کسی و نحوه محاسبه درآمد، کارمزد و ذخایر مربوطه در بخشنامه موسسه مالی مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورت های پولی نمایندگی اعتباری ملل اشاره کردن شده است.

{در این} راستا ضمن الزامات موسسه مالی مرکزی ج. آ. در تکنیک شهرت سنجی و نحوه اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی (عمدتاً اشخاص حقیقی تکیه کن و مورد تایید)، خوردن آن و طبقه بندی مطالبات {به دلیل} تسویه دارایی و نمایندگی فرعی واحد سابق اجتناب کرده اند محل سپرده گذاری، نظارتی نمی شود. تسهیلات جدید به طور مناسب توسط موسسه اعتباری نظارت تبدیل می شود.

اسناد درمورد به تسهیلات اعطایی توسط مؤسسه ملل گمشده نقدینگی کافی بوده و خطاهای سیستم خودکار فعلی در زمینه گزارش دهی و عدم حاضر داده ها می خواست، احراز وجود تسهیلات معوق هر دو تمدید شده را عملاً امکان پذیر نیست کرده است. قراردادهای سوئیچ شناخته شده به عنوان تسهیلات فعلی علاوه بر این دستورالعمل تصمیم گیری درآمد بنگاه برای برخی اجتناب کرده اند مشتریان اندیشه در مورد نشده است.

وضعیت تسهیلات اعطایی در موسسه اعتباری ملل چگونه است؟