وسواس در انتخاب همسر اخبار پرسشگران


بسیاری از مردان و زنان جوان یکی را پیدا کرده‌اند، اما همچنان در جستجوی بهترین فرد وسواس هستند.

وسواس در انتخاب همسر

بسیاری از ما در هر شرایطی راضی به خوب بودن نیستیم، در هر موضوعی به دنبال بهترین هستیم، در حالی که خودمان کمبودهای زیادی داریم.

اگر در یک کار خوب بودن برای ما کافی نیست و به جای توجه به معیارهای خاص، به دنبال بهترین ها می گردیم، کمال گرایی کاذبی را دنبال می کنیم که به تصمیمات ما در زندگی به خصوص ازدواج لطمه می زند. بسیاری از دختر و پسرها با توجه کامل به معیارهای شخصی و خانوادگی، انتخاب مناسب برای ازدواج را پیدا کرده اند، اما به دنبال چیزی هستند که نمی دانند که فراتر از معیارهایی است که در فرد وجود دارد! به عنوان «بهترین بودن» و از این رو گفته می شود: «چون مطمئن نیستم فرد مذکور برای ازدواج بهترین است یا خیر، باید بیشتر فکر کنم». این طرز تفکر کمال گرایی و ازدواج را به هم گره می زند و ازدواج را بدون دلیل موجه به تاخیر می اندازد. چنین افرادی در ازدواج چنان کمال گرا می شوند که به مرور زمان به معیارهای کمال گرایی عادت می کنند و با نادیده گرفتن گزینه های بسیار خوب، قطعاً می خواهند منتظر بمانند تا گزینه ایده آل را پیدا کنند.

طرف دیگر این نوع کمال گرایی غلط این است که پس از رد چندین گزینه بسیار خوب، در مواجهه با فشار خانواده و اطرافیان، بسیار عجولانه عمل می کنند و این بار بدون داشتن ویژگی های لازم، انتخاب می کنند. گرچه هر دو شر این کمال گرایی اشتباه است، اما این گونه افراد بیشتر در شر اول دخالت می کنند و چنین چرخه شیطانی را شروع می کنند که به یک دور باطل ختم می شود. کسانی که به دلیل کمال گرایی ازدواج را به تعویق می اندازند، حتی اگر در آینده پا به کمال گرایی بگذارند و با فردی ازدواج کنند، چون کمال گرایی در وجودشان ثابت شده است، طعم خوشبختی را نمی چشند و حتی ممکن است زندگی دیگری را به تباهی بکشانند.

نویسنده: سیدسورنا ساداتی

وسواس در انتخاب همسر