وزیر ارتباطات دانستن درباره افزایش قیمت آنلاین صحبت کرد


رئیس گروه ترتیب مقررات و ارتباطات رادیویی همراه خود خاص اینکه اپراتورها برخی اجتناب کرده اند بسته های بودجه قیمتی را کدام ممکن است کمتر اجتناب کرده اند حداقل قیمت تهیه می کردند بردن کرده اند، اظهار داشت: برای افزایش قیمت بسته ها مقررات روی حیله و تزویر گیرانه ای را لحاظ می کنیم و موافقت می کنیم. به حداقل افزایش.”

وزیر ارتباطات درباره افزایش قیمت اینترنت صحبت کرد

رئیس گروه ترتیب مقررات و ارتباطات رادیویی همراه خود خاص اینکه اپراتورها برخی اجتناب کرده اند بسته های بودجه قیمتی را کدام ممکن است کمتر اجتناب کرده اند حداقل قیمت تهیه می کردند بردن کرده اند، اظهار داشت: برای افزایش قیمت بسته ها مقررات روی حیله و تزویر گیرانه ای را لحاظ می کنیم و موافقت می کنیم. به حداقل افزایش.”

صادق عباسی شاهکوه در {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه چرا اپراتورها در صورت اصلاح قیمت بسته های اینترنتی {اطلاع رسانی} شفاف نمی کنند، افزود: ما نخواستیم گزارشی بدهیم با این حال به هر طریقی به ما اطلاع گرفت.

وی اظهار داشت: با توجه به بسته های اینترنتی هم اکنون در جاری رهایی اجتناب کرده اند بسته های بودجه قیمت هستیم با این حال بسته های پرهزینه قیمت حاضر نشده است. در واقع قبول داریم کدام ممکن است بردن این بسته های بودجه قیمت باعث افزایش قیمت های افراد نیز تبدیل می شود.

عباسی شکوه افزود: مصوبات گروه ترتیب مقررات درمورد به بخش شخصی است و خواهد شد به آنها آزادی حرکت بدهیم به همان اندازه بتوانند رقبا کنند. برای بردن بسته ها باید همراه خود این موافق باشیم، با این حال برای افزایش قیمت بسته ها اصول سختگیرانه ای داریم و همراه خود حداقل افزایش موافقت می کنیم.

وی اظهار داشت: بسته‌هایی کدام ممکن است بردن شده‌اند بیشتر اوقات بسته‌هایی هستند کدام ممکن است زیر سقف قیمت تهیه می‌شوند و قانوناً این بسته‌ها نباید اجتناب کرده اند ابتدا حاضر می‌شدند.

بسته های اینترنتی بودجه بازار رقبا را مختل می تنبل

معاون وزیر ارتباطات افزود: اگر اپراتور بخواهد قیمت اجتناب کرده اند کمتر از اصولاً شود، آرزو می کنیم بلافاصله به زیر قیمت کمتر از برگردیم، با این حال اگر قیمت کمتر اجتناب کرده اند حداقل قیمت مصوب را بخواهند، نمی گوییم کدام ممکن است اجتناب کرده اند کمتر از قیمت بهتر برود. با این حال اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است قیمت زیر کف است، بازار در جاری رقبا است.

عباسی شکوه اظهار داشت: عملاً اقدامات این سه سال فرم تنبیه برای اپراتورها بود و اکنون زمان این مجازات تمام شده است و شاهد بودیم برخی اپراتورها بسته های زیر کف را اجتناب کرده اند لیست بسته های شخصی بردن کردند.

وی اظهار داشت: در بازرسی ها یکی اجتناب کرده اند اپراتورهای تلفن تدریجی یکی اجتناب کرده اند مصوبات ما را رعایت نکرد کدام ممکن است بلافاصله آن را به هزینه زودتر برگرداندیم و مابقی تنظیمات در چارچوب مصوبه بود.

چون آن است رئیس گروه ترتیب مقررات و ارتباطات wi-fi دانستن درباره گذشته تاریخی اصلاح تعرفه تلفن تدریجی اظهار داشت: این موضوع {به دلیل} اینکه مورد تایید گروه ترتیب مقررات است خواستن به تایید ستاد ترتیب بازار دارد و اجرایی احتمالاً وجود خواهد داشت. هر وقت مقررات بازار صادر شد ستاد موافقت کرد.»

تأمین: انواع