واکنش قلعه نویی به خرید ۵۰۰ میلیاردی هواپیما


امروز در برخی رسانه ها خبرهایی مبنی بر کسب و کار جدید امیر قلعه وانی با خرید هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۲۷ به قیمت ۵۰۰ میلیارد تومان منتشر شد.

واکنش قلعه نویی به خرید 500 میلیاردی هواپیما

امروز در برخی رسانه ها خبرهایی مبنی بر کسب و کار جدید امیر قلعه وانی با خرید هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۲۷ به قیمت ۵۰۰ میلیارد تومان منتشر شد.

سرمربی گل گهر در واکنش به این اتفاق گفت: خلاقیت برخی خبرنگاران در تهیه گزارش بی نظیر است! من هواپیما نخریدم اگر این یک خرید بود، من یک بوئینگ ۷۲۷ قدیمی نمی خریدم. در حالت پرواز پیام ننویسید – من این حق را برای خود محفوظ می دارم که از این پیام های نادرست شکایت کنم.

منبع: فارس