واردات مقطعی خودرو، راهکار خلاصی اجتناب کرده اند پرت بازار فعلی :: وان کارمشاوران، واردات هرچند مقطعی خودروهای بودجه‌قیمت و غیرلوکس را راهکار خلاصی بازار خودرو اجتناب کرده اند انبوه کنونی قلمداد می‌کنند. موضوعی کدام ممکن است در صحبت‌های بلافاصله رییس مجلس در صحن علنی شورای اسلامی نیز به‌درستی به آن است ردیابی شد.


در ماه‌های قبلی موضوع واردات خودرو در کشاکش بین مقامات، مجلس و مجمع پیش آگهی مصلحت نظام بود {و هر} اجتناب کرده اند گاهی مسوولان {در این} زمینه و انجام شدن هر دو انجام نشدن آن، علاوه بر این مزایا و اشکالات آن به بحث و صحبت پرداختند.


در فینال تذکر، «منوچهر نسبتاً»‌ معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و خرید و فروش اظهار داشت: به نظر می رسید وزارت صمت به واردات خودرو برای مدیریت بازار خوش بینانه است و همراه خود ملاحظه به این‌کدام ممکن است مجری این موضوع وزارتخانه است، در هر زمان که نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.


در واقعیت دیدگاه وزارت صمت اینجا است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند مواردی کدام ممکن است به کاهش تقاضاهای کاذب دسترس در بازار خودرو می‌انجامد، واردات خودرو است. به همین دلیل برای مدیریت بازار خودرو به واردات دید خوش بینانه دارد.


بلافاصله (شنبه) نیز رییس مجلس در مونتاژ علنی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد کدام ممکن است در مخالفت با پراید ۲۰۰ میلیون تومانی، همراه خود ۵‌هزار دلار و پول خارجی ۲۵ هزار تومانی، می‌توان خودرو همراه خود استاندارد برتر وارد کرد.


«محمدباقر قالیباف» خاطرنشان‌کرد: این درخواست شده است مجلس بوده و مجمع نیز همراه خود آن همراهی کرد؛ این موضوع در ارتقای استاندارد ساخت، قیمت تمام شده و تیراژ ساخت کارآمد {خواهد بود}، بر این ایده اجتناب کرده اند پافشاری مجلس و همراهی مجمع پیش آگهی مصلحت نظام تشکر می‌کنم.


مشاوران معتقدند: بلافاصله پرهزینه‌ترین خودروی زبان چینی در ایران اصولاً اجتناب کرده اند ۸۰۰ میلیون تومان نمی‌ارزد با این حال می بینیم به چه قیمت هایی کالا می‌الگو، همراه خود این رویه ۹ ساده صنعت خودرو ملت به جایی نمی‌رسد، اما علاوه بر این شرایط جدی تر هم احتمالاً وجود خواهد داشت چرا کدام ممکن است آقایان به بهانه ساخت و اشتغال، هرچه می‌خواهند بر اوج مردمان می‌آورند، با این حال وقتی به انجام شخصی در تنهایی می‌نگرند چیزی جز سرافکندگی نمی‌بینند.


اگر واردات آزاد شود، نخستین تأثیر آن اینجا است کدام ممکن است قیمت خودروی خارجی دقیق می‌شود، این در حالی است کدام ممکن است اکنون قیمت خودروها همراه خود دلار ۵۸ به همان اندازه ۷۰ هزار دلاری محاسبه می‌شود.


پس اجتناب کرده اند آن، قیمت مانکن‌های عجیب و غریب‌تر شبیه به خودروها کاهش خواهد کشف شد و تأثیر روانی خوبی بر بازار نیز می تواند داشته باشد.

 


صنوبر ۲ به همان اندازه ۳ برابر قیمت جهانی برای خودروی خارجی


{در این} زمینه رییس اتحادیه  نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت به ایرنا اظهار داشت: بلافاصله رییس مجلس شورای اسلامی به نکته خوبی ردیابی داشت و همراه خود اجازه یافتن واردات خودرو، می‌توان {در این} محدوده‌های قیمتی برای مدیریت بازار وارد شد و خودرو وارد کرد.


«سعید موتمنی» دقیق‌داشت: بلافاصله دسترس در بازار همراه خود ضعیف خودرو مواجهیم {و همه} نوسانات، واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها {به دلیل} ضعیف خودرو است.


وی اظهار داشت: بلافاصله در حالی سانتافه مانکن ۲۰۱۵ حدود ۱.۷ میلیارد تومان دسترس در بازار قیمت دارد کدام ممکن است در آن سوی مرزها حتی همراه خود دلار ۳۰ هزار تومانی، بین هفت به همان اندازه هشت هزار دلار قیمت دارد.


این مقام صنفی گفت:‌ اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۱ تاکنون همراه خود اینکه همه برندهای خوشنام جهان تغییراتی در جزئیات خودرویی، اتاق‌ها و آپشن‌ها و چشم اندازها تولیداتش‌شان داده‌اند، با این حال هیچ افزایش قیمتی را در محصولات‌شان شاهد نبودیم.


وی یکپارچه‌داد: خودروی سانتافه صفر کیلومتر مانکن ۲۰۲۲ بسته به چشم اندازها آن دسترس در بازار جهانی بین ۲۷ به همان اندازه ۳۰ هزار دلار قیمت دارد و حتی وقتی بالاترین قیمت آن را همراه خود دلار ۳۰ هزار تومانی محاسبه کنیم ۹۰۰ میلیون تومان می‌شود کدام ممکن است در ایران همراه خود این پول حتی خودروی زبان چینی هایما هم نمی‌توان کسب.


موتمنی معتقد است: بلافاصله بلعیدن‌کنندگان ایرانی بین ۲ به همان اندازه سه برابر قیمت‌های جهانی پول بابت خودروها صنوبر می‌کنند، در حالی کدام ممکن است اگر واردات (حتی خودروهای کارکرده و بودجه)‌ اجازه داده شود، هیچ وقت هایما به ۹۰۰ میلیون تومان نخواهد رسید.


وی اظهار داشت: ‌به‌طور مثال خودروی هیوندای آی۲۰ اجتناب کرده اند نوع کارکرده همراه خود مانکن ۲۰۱۵، دسترس در بازار جهانی بین سه به همان اندازه ۴ هزار دلار قیمت دارد، علاوه بر این النترا مانکن ۲۰۲۲ صفر کیلومتر ۲۲ هزار دلار قیمت دارد کدام ممکن است حدود ۶۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود، با این حال دسترس در بازار ما بیش اجتناب کرده اند ۱.۵ میلیارد تومان قیمت خورده است.


رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت تصریح‌کرد: تنها راه نجات این بازار، واردات خودروی بودجه و کارکرده و ۹ خودروهای مجلل به صورت مقطعی است.

 


بازار موجود در تهاجمی شود


{در این} زمینه، «مهدی دادفر» دبیر صفحه بحث واردکنندگان خودرو در اظهار داشت‌وگو همراه خود ایرنا افزود: هرچند خودروی صفر کیلومتر مانکن ۲۰۲۲ کدام ممکن است توانایی داشته باشد استانداردهای ۸۵ گانه ایران را پاس تنبل، در بازه قیمتی ۵‌هزار دلاری نمی‌توان کشف شد، با این حال خودروی کارکرده و کف دست دوم می‌توان پیدا کرد.


این مقام صنفی دقیق‌داشت: همراه خود مشخصات یاد شده، حداقل قیمت خودروها بین هفت به همان اندازه هشت هزار دلار {خواهد بود}.


وی اظهار داشت: همراه خود اعتقاد ورود خودروی ۵‌هزار دلاری، همراه خود ملاحظه به اینکه تعرفه واردات به نرخ آزاد است، اگر ۶۰ نسبت تعرفه را در دلار ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی ضرب کرده و قیمت‌های مشکلات، ۹ نسبت مالیات بر خوب ارزش افزوده، مالیات و شماره‌گذاری، علاوه بر این اسقاط ۴ به همان اندازه هشت تجهیزات خودرو (هر اسقاط ۲۰ میلیون تومان) را به آن است اضافه کنیم، قیمت این خودرو به ۱۲ هزار دلار خواهد رسید کدام ممکن است به معنای خودروی ۳۶۰ میلیون تومانی است.


دادفر خاطرنشان‌کرد: اکنون در بازه قیمتی کمتر اجتناب کرده اند هشت هزار دلار خودروهایی اجتناب کرده اند نمایندگی‌های اصلی جهانی همچون کیاموتورز، فیات، سوزوکی، داتسون و بسیاری دیگر در مانکن ۲۰۲۲ و ۰ کیلومتر موجود است.


وی دقیق‌داشت:‌ اجتناب کرده اند جمله مواردی کدام ممکن است سبب می‌شود قیمت‌ها به همان اندازه حد زیادی افزایش یابد، تعرفه‌های واردات و علاوه بر این استانداردهای ۸۵ گانه است، با این حال اگر بتوان همین الزامات را کت و شلوار همراه خود اقلیم ملت تعدیل کرد، برخی مشکلات و علاوه بر این قیمت‌ها کاهش می‌یابد.


دبیر صفحه بحث واردکنندگان خودرو همراه خود تاکید بر اینکه باید بازار موجود در را {به سمت} تهاجمی شدن پیش برد، تاکید کرد: به‌طور برداشتن پوشش بر این {خواهد بود} کدام ممکن است شکاف قیمتی بین خودروی خانه و وارداتی محافظت شود، در هر مورد دیگر {هیچ کس} خودروی خانه نمی‌دانش.


وی در خصوص تاثیر صحبت‌های مطرح شده بر بازار خودرو و قیمت‌ها، تصریح‌کرد: کف دست‌کم عالی سال و نیم است کدام ممکن است {در این} زمینه صحبت می‌شود، با این حال تولید دیگری کسی به این حرف‌ها ملاحظه نمی‌تنبل، تا بازار در حرکت و اجرا چیزی ببیند.


دادفر اظهار داشت: مسوولان نیز هر چند شاید عالی به حداقل یک موافق موضوع واردات خودرو باشند، با این حال بازخورد جمعی همواره جایگزین این موضوع {بوده است}.


وی گفت: بلافاصله همه مسوولان به این نتیجه رسیده‌اند کدام ممکن است باید واردات انجام شود، باید وضعیت بازار و تقاضای آن مدیریت شود، جاری کی، مکان، چگونه و همراه خود چه روش ساختاری، ادامه دارد کسی نمی‌داند.


این مقام صنفی اظهار داشت: بلافاصله همه معتقدند خودروی خانه اجتناب کرده اند تذکر به سختی و کیفی جوابگوی بازار نیست، با این حال چه زمان این تابو آسیب دیده شود، خاص نیست.