واردات خودرو تا حد زیادی تفریحی {است تا} رشد بازار خودرو‌های خانه


کارشناس خودرو براین ادراک است: بالقوه است به لحاظ روانی واردات خودرو قیمت‌ها را کاهش دهد منتهی باید دید همراه خود این مصوبه تعدادی از تجهیزات خودرو می‌تواند وارد شود؟ همراه خود این شرایط در نظر گرفته شده می‌کنم انواع ناچیزی خودرو وارد می‌شود کدام ممکن است آن هم همراه خود قیمت نجومی است.

واردات خودرو بیشتر بازی است تا رونق بازار خودرو‌های داخلی

بابک صدرایی کارشناس خودرودرباره واردات خودرو اظهار داشت: ظاهرا واردات خودرو را اشاره کردن کرده اند به شرط صادرات خودرو هر دو قطعه خودرو هر دو هر چیزی کدام ممکن است به نیروی محرکه ملت منوط است انجام شود. جاری پرس و جو اینجاست کدام ممکن است خودرو هر دو قطعه به {چه کسی} می‌خواهند صادر کنند و چقدر می‌خواهید صادر کنید کدام ممکن است در ازای آن خودرو وارد کنید.

وی یکپارچه داد: بعنوان مثال،ما باید ۵ کالا صادر کنیم به همان اندازه بتوانیم خودرو تویوتا بیاوریم. باید ۴ خودروی ایرانی صادر شود به همان اندازه میزان ارزی کدام ممکن است برای خودروی خارجی خواستن است تامین شود. پرس و جو اینجا است کدام ممکن است ۳ خودروی ایرانی را به مکان می‌خواهید صادر کنید؟ همراه خود {چه کسی} می‌خواهید رقبا کنید؟ متاسفانه این نوه چشم انداز و انگیزه برای صادرات نیست و ممکن است کالای باورپذیر برای صادرات داشته باشید.

صدرایی براین ادراک است: مقامات می‌گوید ۷۰۰ هزار ماشین می‌خواهیم اجتناب کرده اند این طریق وارد کنیم، این درهم آمدن است اینجا است کدام ممکن است ۲۰۰ هزار ماشین هر دو انواع زیادی قطعه خودرو صادر شود. شخصاً، همراه خود ملاحظه به توان صنعت خودروسازی ایران و محصولاتی کدام ممکن است ساخت می‌شود کدام ممکن است آن هم برای ۴-۳ دهه در گذشته است قطعه یدکی آن تولید دیگری در دنیا {وجود ندارد} کدام ممکن است همین امر قدری غیرمعقول است.

واردات خودرو تا حد زیادی جنبه روانی دارد

این کارشناس خاطرنشان کرد: در خصوص بحث واردات، هر اجتناب کرده اند تعدادی از گاهی عالی زمزمه‌ای می‌شود کدام ممکن است می‌خواهیم واردات انجام شود و قیمت خودروی‌های وارداتی و خانه پائین می‌آید و بعد اجتناب کرده اند مدتی می‌گویند واردات به دلایلی به شورای نگهبان سر خورد و چرخید و ممنوع شد کدام ممکن است خروجی آن برتر درگیر شدن یک بار دیگر قیمت خودرو است و وقتی به سطح بالا شخصی رسید یکباره بحثی مطرح می‌شود و قیمت ماشین کاهش می‌یابد. تا حد زیادی شبیه تفریحی {است تا} این سیستم مدون باشد. مقامات تا حد زیادی سعی دارد اجتناب کرده اند تذکر روانی بازار را مدیریت تنبل شیک همراه خود این مصوبه بعید می‌دانم بتوان ۷۰-۵۰ هزار ماشین را وارد کرد.

صدرایی در {پاسخ به} این سال، همراه خود ملاحظه به این امر اقداماتی کدام ممکن است باید مقامات {در این} زمینه انجام دهد چیست؟ اظهار داشت: عالی عده مزیت در صنعت خودرو دارند کدام ممکن است این مزیت در بسته بودن واردات خودرو است و این است انواع آنقدر اندک است کدام ممکن است نمی‌تواند تاثیر داشته باشد. ولیکن به لحاظ روانی می‌تواند دسترس در بازار تغییراتی را تحمیل تنبل. قیمت‌های کاذب و وحشتناکی کدام ممکن است ماشین مانکن ۲۰۱۷ آن هم خیلی روزمره است ولی متاسفانه دسترس در بازار ایران ۸۰-۷۰ هزار قیمت دارد کدام ممکن است در هیچ جای دنیا این چنین نیست. بالقوه است به لحاظ روانی واردات خودرو قیمت‌ها را کاهش دهد منتهی باید دید همراه خود این مصوبه تعدادی از تجهیزات خودرو می‌تواند وارد شود؟ همراه خود این شرایط در نظر گرفته شده می‌کنم انواع ناچیزی خودرو وارد می‌شود کدام ممکن است آن هم همراه خود قیمت نجومی است.

واردات خودرو صورت گیرد به همان اندازه حدودی حباب را سرکوب کرد

این کارشناس افزود: اگر پول خارجی داده شود و خودرو به صورت تعداد زیادی وارد شود این روی بازار تاثیر دارد. علاوه بر این همراه خود مالی گذراندن هستیم کدام ممکن است متورم است و تورم بیداد می‌تنبل علاوه بر این قیمت‌ها افزایش می‌یابد. خودرو تنها دسترس در بازار خودرو تاثیر ندارد، وقتی یکسری ارزش‌ها افزایش می‌یابد و مقامات ۴۰ نسبت اول سال دستمزد را افزایش می‌دهد این دستمزد در نمایندگی بار ارزش نیروی محرک را بالا می‌برد، نمایندگی قطعه ساز ارزش کارمند را افزایش می‌دهد، خودروساز ارزش کار را بالا می‌برد. به دلیل همراه خود افزایش قیمت در همه زمینه‌ها گذراندن می‌شویم. واردات خودرو اگر صورت گیرد می‌تواند به همان اندازه حدودی این حباب را سرکوب تنبل، ولی واقعیت اینجا است در مالی هستیم کدام ممکن است قیمت‌ها لجام گسیخته بالا می‌رود و برای آن کاری نمی‌توان کرد.

صدرایی در {پاسخ به} این سال، اگر بحث واردات خودرو صورت بگیرد خواه یا نه در استاندارد خودرو‌ها تاثیر میگذارد اظهار کرد: تعیین می شود مقامات چه میزان مشکلات قرار دهد. پرهزینه‌ترین ماشین در ایران تارا است کدام ممکن است قیمت ۴۵۰ میلیون دارد و بودجه‌ترین قیمت وارداتی {در این} شرایط نزدیک به حداقل یک میلیارد رقم می خورد. این انواع خودرو نمی‌تواند دسترس در بازار خانه خودرو و استاندارد تاثیرگذار باشد. روزی می‌توانید تاثیرگذار باشید کدام ممکن است خودرو را همراه خود مشکلات پائین، انواع تعداد زیادی وارد کنید. در یکی اجتناب کرده اند مصوبه دقیق شده واردات خودرو با توجه به اینکه به کسب و معامله و صنعت خودروسازی ملت آسیب نرساند علاوه بر این بخش تولید دیگری می‌گوید، می‌خواهیم ماشین خارجی وارد کنیم به همان اندازه استاندارد خودروهای خانه را اصلاح کنیم و همراه خود ماشین خانه رقبا کنیم. اگر نمی‌خواهد به صنعت خودروسازی آسیب تحمیل تنبل اسم این رقبا نیست و می‌خواهید یکسری ماشین روزمره را همراه خود قیمت ممولی بیاورید و همراه خود مشکلات و تعرفه به خودروی مجلل تغییر کنید و برای یکسری حاضر شود. این بندی کدام ممکن است تصویب می‌شود پر اجتناب کرده اند تناقض است. اجتناب کرده اند عالی سمت باید به خودروسازی خانه لطمه وارد نکند و اجتناب کرده اند سمت تولید دیگری خودرو بیاوریم کدام ممکن است همراه خود خودروی خانه رقبا تحمیل تنبل به همان اندازه استاندارد را بالا ببریم کدام ممکن است اکثریت اینها به نظر می رسید تناقض است.