همراه خود بی خوابی در ماه رمضان چه می کنید؟


معمولا در ماه رمضان {به دلیل} بلند شدن اجتناب کرده اند خواب، ساعات خواب ما برداشتن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دچار بی خوابی هر دو بی خوابی می شویم.

با بی خوابی در ماه رمضان چه می کنید؟

کم خوابی در ماه رمضان قابل انجام است بر استاندارد روزه ما تأثیر بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی در کل روز شود.

در همین جا ۴ راه برای جلوگیری اجتناب کرده اند بی خوابی در ماه رمضان معرفی شده است شده است.

چای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپرسو بیش از حد ننوشید

بیشتر است در ماه رمضان همراه خود اسپرسو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشیدنی های کافئین دار خداحافظی کنید. اگر انصراف مصرف کننده همه اینها {نوشیدنی ها} برایتان دردسرساز است، باید مقدار آن را محدود کنید، از این {نوشیدنی ها} {به دلیل} از گرفتن کافئین، ممکن است را بیدار نگه می دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است را به خواب می برند.

در گذشته اجتناب کرده اند صبحانه بیدار بمانید

{همه ما} در ساعات منتهی به مغرب بافت خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف می کنیم. خوابیدن شاید اولین راه برای رهایی اجتناب کرده اند این خستگی باشد، با این حال باید بدانید کدام ممکن است این بدترین روشی است کدام ممکن است می توانید انواع کنید از خوابیدن در گذشته اجتناب کرده اند صبحانه ممکن است الگوی خواب روزانه ممکن است را مختل تنبل.

با بیرون غذاهای چرب

در گذشته اجتناب کرده اند خواب اجتناب کرده اند خوردن غذاهایی کدام ممکن است دارای چربی های اشباع را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربوهیدرات بالایی هستند . پیروی اجتناب کرده اند همه اینها رژیم هضم وعده های غذایی را ساده می تنبل. متعدد اجتناب کرده اند افراد در ماه رمضان غذاهای با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین خوردن می کنند. همه اینها وعده های غذایی از نزدیک بر استاندارد خواب تأثیر می گذارند.

استفاده اجتناب کرده اند تلفن در کنار ممنوع است

تبلت ها، {تلفن های همراه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل دیجیتال را در گذشته اجتناب کرده اند خواب جدا بگذارید از نورهای مصنوعی خواب را به تاخیر می اندازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است را هوشیارتر می تنبل.

خوابیدن

همراه خود بی خوابی در ماه رمضان چه می کنید؟