هفته ای سرد در ‌پیش است


اردبیل به احتمال زیاد در خط مقدم برف

برف پاییزی

تازه ترین تصاویر ماهواره و نقشه های سینوپتیک (همدیدی) احتمال تحقق وضعیت هوای ترسیم شده مبنی بر سرمابش بهاری و بارش برف در نقاطی از شمالغرب و به خصوص اردبیل در پیش آگاهی اختصاصی مورخهء ۱۷ آوریل (۲۰ روز‌ قبل) را بالا میبرد.

سیستم فعالی که از جمعه به صورت یک ناوهء چرخندی در آمده در قفقاز و شرق دریای سیاه به دام الگوی بلاکینگ گرفتار شده و زبانهء آن هر از گاهی به ویژه در ساعات عصر و اوایل شب سبب تراکم ابر و وقوع بارشهایی اغلب به شکل رگباری همراه رعدوبرق و تگرگ در غرب خزر و شمالغرب میشود که تا سه شنبهء پیش رو بطور متناوب ادامه دارد.

سرما از مدتها قبل روی کوههای قفقاز و دشتهای شرق دریای سیاه به پیروی از الگوی بلاک ماندگار بوده و تا اندازه ای توانسته است دمای شمالغرب را نیز کاهش بدهد.

هوای شمالغرب تا حوالی ۱۹ اردیبهشت به آرامی رو به سردی میرود ولی از همان روز با افقی (مداری) شدن خطوط همفشار ، راه سرمای محبوس در قفقاز به شمالغرب ایران باز و منطقه به خصوص اردبیل بطور چشمگیر سرد خواهد شد.

هرچه هوا باجلورفت زمان رو به سردی میرود از ارتفاع مناطقی که بارشها در آن به صورت برف است کاسته میشود تا اینکه دوشنبه و سه شنبهء پیش رو در زمینهای مناطق سردسیر واقع در ارتفاع ۱۶۰۰ متر نیز برف میبارد هرچند شاید ذوب شده و ماندگار نباشد‌.
موضوع مهم دربارهء سرمایش بهاری به اواخر هفتهء پیش رو مربوط میشود.

‌یک ناوهء فعال و عظیم بر فراز بالکان و شرق اروپا با حرکتی ملایم شمالغرب ایران را نشانه رفته است که براساس محاسبهء الگوها اواسط هفته از مرز شمالغرب با فرودی مناسب وارد ایران میشود.

باتوجه به همراهی این ناوه با خطوط کانتوری قطبی کاهش محسوس دما در منطقه انتظار میرود که بسته به وجود شرایط و پارامترهای لازم در نقاطی از غرب خزر ، شمالغرب و سلسله کوه البرز میتواند با بارش قابل ملاحظه ی برف همراه باشد.
به خاطر اهمیت موضوع و تغییر مکرر و فاحش الگوها ناشی از شرایط فصل ، پیش بینی دقیق اثرگذاری این سیستم در زمان مناسب به آگاهی خواهد رسید.

مسعود وسیله ایردموسی

برف