هزینه هنگفت بوتان برای تبلیغات!


به گزارش نبض بازار، گروه صنعتی بوتان در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۸ میلیارد تومان برای تبلیغات و آگهی های خود پرداخت کرد و افزایش هزینه های تبلیغات عمدتاً ناشی از افزایش تیزرهای رادیویی و تلویزیونی است.

علاوه بر این، این شرکت در سال گذشته بیش از ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار پاداش به اعضای هیئت مدیره پرداخت کرد.

هزینه هنگفت بوتان برای تبلیغات!