هر زمان که شروع به خوردن غذای سالم می کنم ، تمام آشغال هایی که والدینم در آشپزخانه نگه می دارند ، مرا وسوسه می کند که ناسالم باشم. : رژیم غذایی


احساس می کنم اگر بتوانم بدون دیدن این همه غذای ناخواسته به آشپزخانه بروم ، می توانم در برابر این خواسته مقاومت کنم. وقتی از والدینم پرسیدم آیا می توانند اینقدر آشغال نخرند یا یخچال کوچک بخرند و همه را آنجا نگه دارند ، آنها فقط به من خندیدند. آیا دوستان راهنمایی در مورد چگونگی مقابله با این وسوسه دارید؟ با این سرعت ، من تا زمانی که خارج نشوم ، به افزایش وزن خود ادامه می دهم.

دیدگاهتان را بنویسید