نمایشگاه ۱۳ خودرو فول در مشگین شهر


مطابق با الزامات عمومی و ساخت یک ایست بازرسی، ۱۳ نمایشگاه خودرو تعطیل شد.

نمایشگاه 13 خودرو فول در مشگین شهر

وضعیت ارتباطات مشگین شهر چطور؟

سرهنگ سید حجت فتاحی فرمانده پلیس راه استان اردبیل گفت: ناظران بیرون آمدند و اخطارها و تذکرات قانع کننده ای دریافت کردند، اما غرفه دارانی که تذکر پلیس را رعایت نکردند، ۱۳ نمایشگاه در محل و پس از بازرسی میدانی ایجاد کردند که طبیعی بود و اغتشاش به اصطلاح مردم ناراضی و پلمپ شدند.