نقش احتمالی و باورنکردنی روسیه در «گشت ارشد»


سخنان جنجالی سفیر روسیه در ایران توسط سخنگوی وزارت امور خارجه دامن زد.

نقش احتمالی و باورنکردنی روسیه در

سخنان جنجالی سفیر روسیه در ایران توسط سخنگوی وزارت امور خارجه دامن زد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در دومین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: سفرای خارجی در خصوص اظهارات سفیر روسیه مبنی بر اینکه غربی ها می خواهند ارزش های پوچ مانند همجنس گرایی را به ایران بیاورند و ما مخالف آن هستیم، نباید در مورد سوالات ایران اظهار نظر کنند. که

این خبرنگار گفت: اظهارات سفیر روسیه در تهران مبنی بر اینکه غرب می خواهد از همجنس گرایی در ایران حمایت کند، کنعانی را برانگیخت که بپرسد آیا جلسات گشت ارشاد به دستور روسیه بوده است؟ وی گفت: قطعاً انتظار نداریم سفرای محترم خارجی مستقر در تهران اظهار نظر یا دخالت در امور داخلی ایران داشته باشند.

وزارت امور خارجه قطعا این موضوع را با حساسیت درک می کند و بر اساس مسئولیت و تعهدات خود عمل می کند. ما باید سعی کنیم از دامن زدن به مشکلاتی که ممکن است مشکلات غیرضروری در روابط ما با همسایگان و کشورهای منطقه ایجاد کند، پرهیز کنیم و با دیدی واقع بینانه به مشکلات نگاه کنیم. باید اظهارات جاگاریان را با دقت بخوانم و ببینم نظر او چقدر با گفته هایش همخوانی دارد. لطفا فضای جلسه را به خواندن بیانیه سیاسی علیه سایر کشورها تغییر ندهید.

سفیر روسیه چند روز پیش گفت: هدف دولت های غربی این است که ارزش های پوچ خود مانند همجنس گرایی و دیگر چیزهای بسیار کثیف را به ایران بیاورند، اما ما مخالف آن هستیم. در ساختارهای بین المللی، ما و ایران در زمینه حقوق بشر و سایر مسائل از یکدیگر حمایت می کنیم. چون الان هر دو در یک گودال هستیم.

منبع: ایرنا