نفوذ اراضی جنوب و جنوب غرب به تهران / اطلاع رسانی مناطق تحت تاثیر نزول


رئیس کمیته شهروندی شورای شهر تهران از تاثیر رانش زمین بر تهران خبر داد.

نفوذ اراضی جنوب و جنوب غرب به تهران / اطلاع رسانی مناطق تحت تاثیر نزول

رئیس کمیته شهروندی شورای شهر تهران از تاثیر رانش زمین بر تهران خبر داد.

حجت‌الاسلام آقا میری در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران درباره وضعیت نزول‌ها در پایتخت گفت: افت بحث امروز و دیروز نیست. تهران و حومه بیش از یک دهه است که درگیر بوده و ابتدا در دشت های اطراف تهران ظاهر شد، اما به تدریج به تهران می آید.

وی در ادامه با بیان اینکه این موضوع هنوز جدی گرفته نشده است و علیرغم برنامه ریزی ها و مطالعات انجام شده هیچ اقدام عملی در این راستا صورت نگرفته است. او با همه سازمان ها و نهادها، پانسیون تشکیل داد تا با لایحه ای از سوی شورای عالی استان به مشکل فروپاشی مجلس رسیدگی شود که سازمان و بودجه مسئول را تعیین کرد تا بتواند ایده اساسی را آرام کند.

آقامیری در پاسخ به این سوال که چه مناطقی درگیر رکود هستند، گفت: درگیری هایی در جنوب و جنوب غرب و در مناطق ۱۷، ۱۸ و ۱۹ مشاهده شده است و این در حال نفوذ به سمت تهران است و البته تبعات آن نیز مشخص شده است. و در حسن آباد، خانه مهرو، شکاف هایی در دیوارها و زمین دیده می شد که برای حل مشکل باید آب را دوباره به گردش درآورد. زیرا با کاهش عمق آب، از کاهش آن نیز کاسته می شود.

منبع: ایسنا