نشان داده شده است که چه استراتژی های رژیم غذایی به پرخوری احساسی یا استرس کمک می کند؟ : رژیم غذایی


من هنوز به هیچ مطالعه ای در رابطه با این موضوع برخورد نکرده ام. با این حال ، مقالات زیادی در مورد چگونگی غلبه بر تغذیه احساسی وجود دارد ، مانند مدیتیشن ، ردیابی کالری و غیره. من فقط مطمئن نیستم که این ادعاها چقدر معتبر یا مبتنی بر شواهد است. متشکرم!

دیدگاهتان را بنویسید