نسبت مواد مغذی: رژیم غذایی


من کوروبوپیتن بودم .. چرا روابط درشت مغذی ها مهم هستند؟ برای داشتن رژیم غذایی منظم که در آن فقط سعی می کنید کمبود کالری داشته باشید و پروتئین کافی دریافت کنید ، چرا درصد خاصی باید از کربوهیدرات ها و چربی ها باشد؟ مانند زمانی که من از ماشین حساب آنلاین استفاده می کنم و به من می گوید که باید 50٪ کالری را از کربوهیدراتها دریافت کنم و 25٪ از چربی دریافت کنم ، چرا این اعداد را دریافت می کنم؟ آیا ساخت 40 درصد کربوهیدرات و 35 درصد چربی ضرر دارد؟ آیا دریافت مقدار مشخصی از کالری برای هر کلان چیز خاصی دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید