نسبت به گذشته به توافق نزدیکتر هستیم/ آمریکا انعطاف نشان داده است


سخنگوی سابق وزارت امور خارجه با اشاره به روند مذاکرات برجام گفت به نظر می رسد نسبت به گذشته به توافق نزدیک تر شده ایم.

نسبت به گذشته به توافق نزدیکتر هستیم/ آمریکا انعطاف نشان داده است

سخنگوی سابق وزارت امور خارجه با اشاره به روند مذاکرات برجام گفت به نظر می رسد نسبت به گذشته به توافق نزدیک تر شده ایم.

حمیدرضا آصفیوی در گفت وگو با ایسنا درباره واکنش ایران به طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام، تاکید کرد: طرفین باید درباره این موضوعات و این گونه توافقات به تفاهم برسند تا بگویند توافق حاصل شده و تکمیل شده است. : بر اساس شواهد به نظر می رسد نسبت به گذشته به توافق نزدیکتر شده ایم. البته هنوز موارد جزئی وجود دارد که طرفین باید در مورد آنها توافق و توافق کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش های منتشر شده تاکنون، پاسخ اتحادیه اروپا به این طرح مثبت بوده و آمریکایی ها نیز گفته اند که باید این پاسخ را بررسی کنیم، افزود: بر اساس نوع مواضع منتشر شده از سوی مقامات اتحادیه اروپا، وجود دارد. به نظر می رسد هیچ پاسخی ندارد. که وزیر امور خارجه ایران در مورد این طرح اظهار نظر منفی نکرده است، البته همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، هنوز چندین مورد باقی مانده است که باید حل شود و همانطور که اشاره کردم، طرفین باید در همه موارد به توافق برسند. برای صحبت در مورد بیایید این معامله را کامل کنیم.

سخنگوی سابق وزارت امور خارجه گفت که به نظر می رسد آمریکایی ها در برخی زمینه ها انعطاف نشان داده اند و کار به جلو رفته است.

آصفی در پاسخ به این سوال که آیا به توافق خوشبین هستید، گفت: من به عنوان فردی که سال ها در عرصه سیاست خارجی کار کرده ام نه خوش بین هستم و نه بدبین، اما باید واقع بینانه به مسائل نگاه کنم.

انجام در: در این روند مهم این است که آمریکا نخواهد رفتار اشتباهی را که انجام داده است تکرار کند و اگر واقعاً به دنبال معامله است، باید انعطاف لازم را از خود نشان دهد که به نظر می رسد در برخی مسائل این کار را انجام داده است.

منبع: ایسنا