میزان زکات فطره امسال ادعا شد


 پاسخگو برای بخش استفتائات محل کار مقام معظم مدیریت ادعا کرد: امسال برای زکات فطره هر نفر برابر ۳ کیلو گندم ۴۰ هزار تومان اندیشه در مورد شده است.

میزان زکات فطره امسال اعلام شد

پاسخگو برای بخش استفتائات محل کار مقام معظم مدیریت ادعا کرد: امسال برای زکات فطره هر نفر برابر ۳ کیلو گندم ۴۰ هزار تومان اندیشه در مورد شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محمد رضایی دانستن درباره میزان زکات فطره افزود: برای {افرادی که} می‌خواهند برنج تیز کردن کنند قیمت ۳ کیلو برنج را درنظر بگیرند اجتناب کرده اند هر نوع برنجی کدام ممکن است تمایل داشته باشند.

وی اظهار داشت: زمان تیز کردن زکات فطره اجتناب کرده اند شب عصر عید به همان اندازه ظهر روز عید است، با این حال افرادی که نماز عید به جا می‌آورند هشدار اینجا است کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند نماز عید آن را تیز کردن کنند.

حجت الاسلام والمسلمین رضایی در {پاسخ به} این سال کدام ممکن است در تیز کردن فطریه تجزیه و تحلیل قوت غالب چگونه است، افزود: رعایت قوت غالب شخص الزامی ندارد اما علاوه بر این مقصود قوت غالب شهر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر صورت تیز کردن ۳ کیلو گندم هر دو قیمت آن کفایت می‌تنبل، ولی بیشتر است افرادی که خوردن بی نظیر شان برنج است، برنج را در تذکر بگیرند.

پاسخگو برای بخش استفتائات محل کار مقام معظم مدیریت تصریح کرد: مثلا برای منصفانه خانواده ۵ نفره، فطریه هر نفر همراه خود احتساب گندم ۲۰۰ هزار تومان می‌شود کدام ممکن است در واقع در زکات فطره می‌تواند طعام را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو پول آن را تیز کردن کنند، چه به صورت نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه به صورت مقوا به مقوا.

وی علاوه بر این دانستن درباره خوردن زکات فطره افزود: طبق فتاوای برخی مراجع اجتناب کرده اند جمله مقام معظم مدیریت دامت برکاته، زکات فطره به هشدار واجب به شخص نیازمند شیعه تیز کردن شود.

تأمین: خبرگزاری صداوسیما