میراث احمدی نژاد اجتناب کرده اند ذوب آهن اصفهان


به گزارش ضربان قلب بازار، بر مقدمه انتخاب نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در سال ۸۷ در کارگروه مسکن، مقرر شد ۲۵ هزار هکتار اجتناب کرده اند پایین های نمایندگی ذوب آهن اصفهان به گروه سراسری پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن واگذار شود. ، همراه خود وجود سوئیچ تصرف. اجتناب کرده اند ۲۰۱۹۰ هکتار اراضی به قطعا ارزش آن را دارد دفتری ۱۰۰، سپس طی دوره ها وزرای معادن، مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این انتخاب ها ویژه کارگروه بازدید برای تسهیلات حمایتی واحدهای تولیدی، انتخاب به واگذاری صرف شد. ۸۴۰۰ هکتار اجتناب کرده اند میدان های فولادی به گروه سراسری پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن.

{در این} راستا ارزش ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هکتاری اراضی مذکور در سال های قبلی به مبلغ ۶۲ میلیارد تومان اجتناب کرده اند کل فارکس پایین زوباهان کسر شد. واگذاری اسناد تصرف پایین مذکور در دیوان عدالت اجرایی پیگیری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن در سال ۹۵ رای به نفع نمایندگی ذوب آهن اصفهان صادر شد، با این حال همراه خود اعتراض مقامات، پرونده مجدداً معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید علت مناسب ادعا شد. . ایرادات، نقض تصمیم بخش بدوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی اخیراً علیه بخش دوم دیوان عدالت اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعاده دادرسی اقامه دعوی کرده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تولید دیگری مراجع ذیصلاح بر محافظت اراضی برای نیازها زیست محیطی نظارت دارد.

رویه های ذوب آهن اصفهان برای ابطال را انتخاب کنید و انتخاب کنید واگذاری مجدد اسناد تصرف برخی پایین ها به تماس گرفتن نمایندگی تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است!!

میراث احمدی نژاد از ذوب آهن اصفهان