مولتی ویتامین در برابر مکمل های تک ویتامین: رژیم غذایی


چرا کسی می خواهد مکمل ویتامین مصرف کند نه فقط مولتی ویتامین؟ مولتی ویتامین حاوی بیشترین مواد معدنی و ویتامین های مرتبط است. چرا کسی برای مصرف منیزیم ، ویتامین K ، ویتامین a و غیره تلاش نمی کند؟ بصورت جداگانه.

ببخشید اگر این مورد قبلاً تنظیم شده است ، من نتوانستم آن را پیدا کنم و اگر این یک سوال احمقانه است متاسفم. متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید