من منتظر شروع دبیرستان نیستم: تغذیه


من برای تکمیل دوره کارشناسی ارشد در رشته تغذیه بالینی پذیرفته شدم. موضوع این است که من واقعاً نمی خواهم بروم. آیا این تصویر مشکلی دارد؟ مدرسه از دوشنبه شروع می شود و در ماه دسامبر به پایان می رسد. شرکتی که با آن کار می کنم با پرداخت حدود 80 درصد شهریه موافقت کرده است. من فقط نمی خواهم به مدرسه برگردم. همه شما در مورد آن چه می گویید ؟؟ من قبلاً دارای مقطع کارشناسی ارشد در مقطع کارشناسی ارشد در زمینه بهداشت عمومی هستم و مطمئن نیستم چقدر مدرسه برای بازگشت به دانشگاه باقی خواهد ماند.

دیدگاهتان را بنویسید