منطقه آزاد باید هر چه زودتر اختصاص یابد


نایب رئیس کمیسیون شهروندی مجلس گفت: از دولت انتظار داریم هر چه سریعتر منطقه آزاد اردبیل را به عنوان مطالبه مهم مردم مشخص و اجرایی کند.

یدیف بدری

صدیف بدری گفت: اعتبارات تبصره ۱۸ با تلاش دولت سیزدهم اجرایی شد و قابل تقدیر است اما مدت جذب این اعتبارات و سایر اعتبارات مصوب استان اردبیل تا پایان تیرماه بسیار کوتاه است و می خواهیم این میزان را افزایش دهیم. عادت زنانه.

وی افزود: موضوع محدودیت منابع بانک ها در استان اردبیل یکی دیگر از معضلات موجود و موثر در معیشت و اقتصاد مردم استان است و باید به عنوان یک ایده اساسی برای بهره مندی از منابع بانکی در سطح پایین مورد توجه قرار گیرد. استان های درآمدی مانند اردبیل.»

بدری ادامه داد: در بحث یارانه های تخصیصی نکاتی وجود دارد که نیاز به بررسی بیشتر دارد، شکی نیست که باید روند یارانه های تخصیصی انجام شود اما باید در برنامه ریزی ها دقت شود چرا که وضعیت اقتصادی مردم است. اصلا خوب نیست.” و ایده اولیه جراحی اقتصادی باید انجام شود.

نایب رئیس کمیسیون مدنی مجلس ادامه داد: جراحی اقتصادی نیز نیازمند مراقبت های حین عمل است تا شاهد کمترین اثرات نامطلوب این عمل بر وضعیت کلی اقتصادی و معیشتی مردم باشیم.

بدری بیان کرد: اگر قرار است تاسیس شرکت کشاورزی و صنعتی مغان صورت گیرد، پیشنهاد می کنم در بحث واگذاری سهام اهالی استان اردبیل به ویژه مردم معزز منطقه مغان در اولویت قرار گیرند. این شرکت مهم

وی افزود: با توجه به تاخیر در ایجاد منطقه آزاد اردبیل متاسفانه شیرینی این اقدام کام مردم استان را تلخ کرده است و انتظار و انتظار ما از دولت تخصیص و اجرایی شدن منطقه غیر اردبیلی است. در اسرع وقت. چطور ممکنه.”

صدیف بدری: منطقه آزاد باید هر چه زودتر اختصاص یابد

منطقه آزاد باید هر چه زودتر اختصاص یابد